บาคาร่าออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร?

บาคาร่าออนไลน์ การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร?

บาคาร่าออนไลน์ ความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นซับซ้อนและไม่ง่ายที่จะนำไปใช้ แนวทางนโยบายที่เป็นทางการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตนเองโดยคำนึงถึงความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันทางสถิติและความยุติธรรมทางเพศนี่เป็นแนวคิดที่อ่อนแอในเรื่องความเป็นธรรมและหมายถึงการบรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศในหมู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในหมู่นักศึกษาโดยทั่วไป ไม่เกี่ยวกับนักวิชาการ ครู และผู้บริหาร หรือสาขาวิชาหรือวิชาที่สอน 

อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบอื่น ๆ ของความยุติธรรมทางสังคม เกี่ยวกับชนชั้น

 ความหลากหลาย ชาติพันธุ์ และเชื้อชาติ

นักวิจารณ์สตรีนิยมบางคนโต้แย้งว่านี่คือ ‘เกมตัวเลข’ หรือ ‘ผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นตัวชี้วัด’ การเรียกร้องความเท่าเทียมไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มันอาจจะฝังโครงสร้างดั้งเดิมที่เพิกเฉยต่อระบบที่ลึกกว่าของการกดขี่ การล่วงละเมิด และการล่วงละเมิดทางเพศ

ตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ กองทหารในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น วิธีการทำงานของสหภาพนักศึกษาและวัฒนธรรมทางวินัยหรือสาขาวิชา

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

แม้แต่ในวิชาที่ปัจจุบันมีนักเรียนหญิงเป็นส่วนใหญ่ วัฒนธรรมก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

แท้จริงแล้ว ในศตวรรษที่ 21 ความสมดุลระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย นักเรียนได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของผู้หญิงมากขึ้นในสังคมศาสตร์และแง่มุมต่างๆ ของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การปรับสมดุลของการศึกษาระดับอุดมศึกษายังส่งผลให้จำนวนสตรีและนักวิชาการสตรีนิยมเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่มีการอ้างว่ามีการปรับสมดุลทางเพศระหว่างครูและ-หรือนักวิชาการก็ตาม

ตลอดหลายชั่วอายุคน ผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการวิพากษ์วิจารณ์

วิชาดั้งเดิมหรือพัฒนาแนวทางหรือสาขาวิชาใหม่ๆ เช่น สตรีศึกษาหรือเพศศึกษา

ปฏิรูปความสัมพันธ์ทางสังคม

อย่างไรก็ตาม ความโดดเด่นของสตรีและสตรีนิยมในตำแหน่งผู้นำในที่สาธารณะและทางการเมืองทั่วโลก รวมทั้งในสถาบันอุดมศึกษา ยังนำไปสู่การอภิปรายเกี่ยวกับค่านิยมทางการเมืองและสังคมที่ดำเนินอยู่

การเปลี่ยนแปลงความสมดุลทางเพศหมายถึงข้อตกลงระหว่างสตรีนิยมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือไม่?

มีแนวคิดที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับกรณีการเลือกปฏิบัติส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกคุกคามหรือทารุณกรรม เป็นเพียงคำถามเกี่ยวกับเพศเท่านั้นหรือรูปแบบอื่น ๆ ของอัตลักษณ์ทางสังคมและทางเพศเข้ามามีบทบาทหรือไม่? สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของหัวเรื่องและเอกลักษณ์ทางวินัยอย่างไร?

คำถามที่ยากเหล่านี้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและการล่วงละเมิดในระดับอุดมศึกษาจึงมักถูกมองข้ามและถูกดูหมิ่น

สิ่งต่อไปนี้จะไม่ถูกมองว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์งานสตรีนิยมที่ยอดเยี่ยมและในการศึกษาระดับอุดมศึกษา แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างผู้หญิงที่เกลียดชังผู้หญิงที่จำกัดความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรูปแบบทุนนิยมเชิงวิชาการที่มีการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

แรงกดดันของตลาด

ในเดือนมกราคม ฉันได้เข้าร่วมงานเปิดตัว Centre for Sociology of Education and Equity แห่งใหม่ที่สถาบันการศึกษา University College London (UCL) อย่างน่าตื่นเต้น ศูนย์นี้นำโดยศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาการศึกษาสตรีนิยมสองคนซึ่งมีชื่อเสียงที่น่าเกรงขามในสาขานี้ บาคาร่าออนไลน์